Ngày đăng bài: 05/12/2021 09:32
Lượt xem: 7822
Kế hoạch về việc tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.
Kế hoạch về việc tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.