Ngày đăng bài: 27/11/2023 09:04
Lượt xem: 3734
Thông báo về việc cấp tài khoản cá nhân cho sinh viên khóa 23 sử dụng tài liệu số

Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu (sử dụng tài liệu số) của sinh viên khóa 23, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã phối hợp với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến VINA thực hiện xong việc cấp tài khoản cá nhân cho tất cả sinh viên khóa 23 của các Khoa.

Nay Trung tâm thông báo đến các Khoa, GV cố vấn của lớp để thông tin đến tất cả sinh viên khóa 23 đã có tài khoản cá nhân cho việc sử dụng tài liệu số.

- Địa chỉ trang web truy cập: http://www.thuvienso.tgu.edu.vn.

- Tài khoản cá nhân:

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên

Để đảm bảo tính bảo mật, Trung tâm TT-TV khuyến khích sinh viên nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu.

Trong khi sử dụng nếu có lỗi kỹ thuật (không đăng nhập được), sinh viên cần liên hệ với Trung tâm TT-TV qua địa chỉ: tttttv@tgu.edu.vn để hoàn chỉnh.

Trung tâm Thông tin - Thư viện