thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Thị Việt Hà
Nhan đề Bình minh mùa thu : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Việt Hà
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003496
00000000nam#a2200000ui#4500
00126640
0022
004113B6898-E771-45EF-970B-809868B18AC4
005202103231042
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049954900
039|a20210323104235|bquyenntl|y20210322091354|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Việt Hà
245 |aBình minh mùa thu : |bTiểu thuyết / |cNguyễn Thị Việt Hà
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a263tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003496
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003496thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003496 Kho Sách tham khảo 895.922 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1