thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Tạ Văn Sỹ
Nhan đề Ở núi : Tập thơ / Tạ Văn Sỹ
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 339tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Thơ
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003645
00000000nam#a2200000ui#4500
00127779
0022
00478FD341F-A880-4625-A41A-3142CC6D0DE3
005202104081040
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049949050
039|a20210408104048|bquyenntl|y20210406102449|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bTA-S
100 |aTạ Văn Sỹ
245 |aỞ núi : |bTập thơ / |cTạ Văn Sỹ
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a339tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003645
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003645thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003645 Kho Sách tham khảo 895.922 TA-S Sách tham khảo tiếng Việt 1