thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 773 TR-T
    Nhan đề: Nghệ thuật nhiếp ảnh màu :

DDC 773
Tác giả CN Trần Mạnh Thường
Nhan đề Nghệ thuật nhiếp ảnh màu : Nghiên cứu / Trần Mạnh Thường
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 423tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Nhiếp ảnh
Từ khóa Nghiên cứu
Từ khóa Chụp ảnh nghệ thuật
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004039
00000000nam#a2200000ui#4500
00129106
0022
004BD15E98D-FF5E-4EE6-9563-865823C5906A
005202111251022
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043064049
039|a20211125102230|bquyenntl|y20211125090550|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a773|bTR-T
100 |aTrần Mạnh Thường
245 |aNghệ thuật nhiếp ảnh màu : |bNghiên cứu / |cTrần Mạnh Thường
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a423tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aNhiếp ảnh
653 |aNghiên cứu
653 |aChụp ảnh nghệ thuật
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004039
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004039thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004039 Kho Sách tham khảo 773 TR-T Sách tham khảo tiếng Việt 1