thông tin biểu ghi

DDC 779
Tác giả CN Trần Đàm
Nhan đề Hương núi hồn rừng : Nhiếp ảnh / Trần Đàm
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 179tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
Từ khóa Miền núi
Từ khóa Nhiếp ảnh
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004335
00000000nam#a2200000ui#4500
00130322
0022
0046E405B6A-18E3-4E44-AF7A-9AC6CDD7EA67
005202206090924
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-977-995-4
039|a20220609092435|bquyenntl|y20220530134545|zHOANGNH
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bTR-Đ
100 |aTrần Đàm
245 |aHương núi hồn rừng : |bNhiếp ảnh / |cTrần Đàm
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a179tr. : |bảnh màu ; |c15x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
653 |aMiền núi
653 |aNhiếp ảnh
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004335
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004335thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004335 Kho Sách tham khảo 779 TR-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1